Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve hukuki işlemleri, danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Alacak tahsili, icra ve iflas takipleri, alacaklı/borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için her aşamada hukuki çalışmalar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Toplu iş sözleşmeleri, işten çıkarma, iş kazası ve davaları, cezai ve hukuki sorun danışmanlığı ve avukat hizmetleri.

Boşanma ve Aile Hukuku Avukatı

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka ve tazminat talepleri, velayet davaları açma ve davanın takibi.